Individuel terapi

Har du udfordringer i livet som er svære at overskue, kan det være en god ide at søge støtte via et individuelt terapiforløb.

Den individuelle terapi giver dig hjælp til at udtrykke og forstå dig selv, så du lærer dig selv bedre at kende og du får en række redskaber som du kan anvende til at skabe det liv, du ønsker dig.

Forløbet foregår i et respektfuldt samarbejde med fokus på mestringsstrategier og kompetencer. I processen anvender jeg elementer fra forskellige terapeutiske metoder og psykologiske retninger. Det kan være kognitive og mere kropslige tilgange, eller eksistentielle vinkler, – alt efter, hvad der er hjælpsomt for dig.

Psykoterapi skaber forandring og indsigt!

Parterapi

Afstanden mellem dig og din partner er den samme som den afstand du har til dig selv! 

Kvaliteten af dit forhold til dig selv er en fundamental forudsætning for et godt forhold til din partner. Tag dig godt af dig selv og hold godt fast i dig selv, det er den bedste måde hvorpå du kan passe på dit forhold – og din partner.

Oplever i som par at jeres forhold ikke fungerer tilfredsstillende eller er i midt i en krise i ikke kan håndtere, kan det være en god ide at indgå i et par-terapeutisk forløb.

I parterapi får i begge mulighed for at arbejde sammen om at lære hinandens styrker og svagheder at kende og blive bedre til at tackle uenigheder, konflikter og skænderier. Forløbet kan skabe grobund for en større respekt for hinanden og give jer begge plads til både at være alene og være sammen.

Parterapi giver jer mulighed for at udvikle et lykkeligt, kærligt, meningsfuldt og voksent samliv!

 


Logo - Dansk Psykoterapi Forening – Terapi Nord