Har i på jeres arbejdsplads udfordringer med at håndtere det faglige ansvar og måske det kollegiale samarbejde, eller ønsker i at sætte fokus på udvikling af jeres faglige indsats, kan det være en rigtig god ide for jer at indgå i et supervisionsforløb, enten individuelt eller i en gruppe. 

Supervision er samtalen til faglig og personlig udvikling, som former sig som en dialog med udgangspunkt i de ønsker, behov og problemstillinger, der bringes op – og muliggør derved en udviklingsproces, der kan skabe nye vinkler og større klarhed over et problem eller en konflikt.

Supervision er vigtig, idet mange har brug for et sted, hvor de kan tale uforstyrret og læsse af og hvor man kan blive mere klar på det arbejde man udfører – og på sig selv. Endvidere har man mulighed for at fordybe sig i problemstillinger af enten personlig eller arbejdsmæssig karakter. 

Målet med supervision er, at den enkelte eller gruppen bliver mere bevidst om, hvordan personlige tænkemåder, reaktioner og handlinger har betydning for arbejdet for den enkelte eller for gruppen. Supervisionen vil ofte være fremsynet og orienteret mod nye og alternative tænkemåder, reaktioner og handlinger.

Supervision er en metode, der skaber refleksion, nye perspektiver, andre handlemuligheder, mere energi, lyst og arbejdsglæde – en metode til at skabe kollegialt sammenhold og fællesskab på arbejdspladsen!


Logo - Dansk Psykoterapi Forening – Terapi Nord